מדריך זכויות לניצולי השואה

ניצולי השואה זכאים להטבות מגוונות מקרנות וארגונים שונים.

מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעבר את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או  במסתור, תוך סיכון חיים כולל לוב, טוניס ואלג'יריה.
מי שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפתאיטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים
מי שברח משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד לשמיני במאי 1945.

 רנטה מהאוצר (הלשכה לשיקום נכים) – זכאים לרנטה ניצולי שואה שעלו לישראל עד אחד באוקטובר 1953. הרנטה היא חודשית ומשולמת בשקלים על־ידי הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר. הרנטה נקבעת לפי אחוזי נכות
 רנטת בריאות מגרמניה – משולמת באירו על־פי החוק הגרמני.
הרנטה נקבעה על סמך רופא מטעם הגרמנים שבדק את הניצול עד סוף שנות ה־60 וקבע אחוזי נכות. הרנטה משולמת פעם בשלושה חודשים. הקרן מעניקה לזכאים תשלום המחויב במבחן הכנסה על־פי הקריטריונים שלהלן:
הניצול היה כלוא במחנה ריכוז שישה חודשים לפחות, או
שהה בגטו 18 חודשים לפחות.
הניצול חי במסתור 18 חודשים לפחות.
הניצול לא קיבל פיצוי כלל או קיבל פיצוי מזערי.
הניצול סבל נזק בריאותי חמור.
הניצול נתון במצב כלכלי קשה.
רנטת בריאות איננה רנטה סוציאלית

• סיוע לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות – רנטה חודשית מהאוצר שניתנת למי שלא מקבלים קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים משום גורם אחר

הטבות שניתנות באופן אוטומטי: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, הבראה ונסיעות להבראה, תגמול שלוש שנים אחרי בן זוג שנפטר.
הטבות שלא ניתנות באופן אוטומטי ויש לבקשן: פטור מהוצאות רפואיות במחלות המוכרות. החמרה במצב  (אפשר להגיש פעם בשנה). בקשה לנזקק/נצרך (השלמת הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה). הכרה במחלה נוספת (לדוגמה אוסטיאופורוזיס). החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים, על פי רשימה. הלוואות. מענק השכלה לבני/בנות הנכים מתחת לגיל 30. הנחה בתשלום מס רכישה לבעלי נכות של יותר מ־50 אחוזים. השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה לשארים של נזקקים.

החזר על הוצאות רפואיות בנכות המוכרת. הבראה של 21 יום אחת  לשנתיים. הנחה בארנונה. מי שחתם בעבר על פשרה עם הגרמנים, לעתים אינו זכאי להטבות. לא ניתן להגיש בקשות כיום לרנטת בריאות מגרמניה.

קבלת רנטה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך הבטחת הכנסה מביטוח  לאומי. לבעלי הכנסה נמוכה, כדאי לברר זכאות להשלמת הכנסה בביטוח לאומי בסניף הקרוב.
הטבות נוספות: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, החל משנת 2009 קבלת הבראה

קצבה בסך 1000 שקלים בחודש תשולם רטרואקטיבית מאחד באוקטובר למי שהגיש בקשה עד ל־31.12.08. לאחר תאריך זה לא ישולם תשלום רטרואקטיבי, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שבשלהם נמנע ממנו להגיש את הבקשה עד ליום שנקבע.
הטבות נוספות: פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בארנונה, החל משנת  2009 קבלת הבראה

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו  מעניקה תשלום חד פעמי של 2,000 אירו. זכאים לתשלום: מי שהוחזק בגטו סגור או פתוח. מי שעבד ברצון וללא כפייה בתקופה זו. מי שאינו מקבל רנטה סוציאלית מגרמניה או מגורם אחר, בעבור תקופת עבודתו בגטו.

 הזכאות נקבעת על־פי הקריטריונים הבאים:
ניצול שואה אוסטרי, בן/בת זוגו וכן אלמנים/אלמנות של הניצולים וכן ילדי הניצולים בתנאי שהם עצמם ניצולים (גם אם הם לא אוסטרים). מי שהכנסתו האישית אינה עולה על 7000 שקלים לחודש (לא לוקחים בחשבון רנטות בגין הרדיפות ותשלומי ביטוח לאומי(.

 הסיוע לזכאים
תשלום של 7,000 דולר פעם בשנה  עבור הוצאות רפואיות, לרבות העסקת מטפל וזאת כנגד קבלות מקוריות. במקרה של מטפל, ניתן להסתפק בהצהרת המטפל בכתב בתוספת ת.ז. וחתימה.
סיוע חד פעמי ברכישת ביטוח פנסיוני אוסטרי עד 2,500 דולר.
סיוע חרום משלים אחר עד ל־2,500 פעם בשנה.

תנאי זכאות מצטברים: מי שלפחות אחד מהוריו גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש  והורה זה מת במהלך גירושו והיה לפחות בן 21 בעת גרוש הוריו.

הסיוע: סכום חד פעמי מממשלת צרפת בסך של כ־27,000 אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ־450 אירו לחודש.

אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים לזקן, הקצתה תקציב סיוע למטרה זו. המטרה להגיע לזקנים ניצולי שואה הגרים בקהילה עם עדיפות למרותקים לבית, לניידים בעזרת כסא גלגלים, חברים בשכונה תומכת, מבקרים במרכז יום לזקן או משתתפים בכל תוכנית קהילתית אחרת וזקוקים לטיפולי שיניים.

מתוך עלות הטיפול המלאה – ההשתתפות המרבית היא עד 4,200 שקלים
 מתוך עלות ההגעה של הניידת אל ביתם של המרותקים בלבד תשתתף אשל עד 1,350 שקלים. 
בנוסף להשתתפות הטיפול בזקן (עלות כל ביקור בית היא 135 שקלים).
 השתתפות עצמית בגובה 20 אחוזים מערך הטיפול.
 טבלת התעריפים מבוססת על מחירון משרד הבריאות
ניתן לפנות לעובדת סוציאלית במחוז אליו אתה משתייך לצורך קישור עם אגודת אשל.

על־פי חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים, אזרח או תושב ישראל זכאי לגמלת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים

• קיבל תשלום מוועידת התביעות בשנת 1992
• קיבל תגמול מהקרן זיכרון אחריות ועתיד בשנת 2000.
• אינו מקבל רנטת בריאות מגרמניה.
 אינו זכאי לתגמול מאחד מאלה: חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק תגמולי אסירי ציון, חוק מעמד ותיקי מלחמת עולם השנייה.

ההטבות:  מענק של 4,000 שקלים אחת לשנה. תוספת של  עשרה אחוזים מסכום הסיוע הניתן לשכר הדירה במסגרת הדיור הציבורי. פטור מתשלומי אגרת טלוויזיה.

  מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה – כולל לוב, תוניס ואלג'יריה – ועבר את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור,  תוך סיכון חיים.
• מי שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניהצרפת, איטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים. 
• מי שברח משטח הכיבושמגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום שמיני במאי 1945.
• הקרן שומרת על זכותה לתת קדימות לקשישים מעל גיל ,85 לחולי סרטן, לחולי אלצהיימר ולמצבי סעד קשים. הקדימות ניתנת על סמך אישורים רפואיים ואישור של לשכת רווחה מקומית.

הקרן לרווחת ניצולי שואה מציעה סיעוד לזמן קצר – 50 שעות סיעוד. אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה, אשר אושפזו ולאחר השחרור מבית החולים יוצאים חזרה לקהילה. אשפוז כולל גם אשפוז יוםשחרור מחדר מיון ואשפוז פסיכיאטרי. אפיק זה נועד רק למי שאינו מקבל גמלת סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי
ההפניה צריכה להגיע מבית החולים ממנו השתחרר הניצול ולכן יש לידע את צוות המחלקה כי מדובר בניצול שואה.

הקרן מממנת באופן קבוע טיפול סיעודי של תשע שעות שבועיות בביתם של כ־8,500 ניצולי שואה. הסיוע באפיק זה ניתן אך ורק לניצולים נזקקים, אשר הוגדרו כזכאי גמלת סיעוד בשיעור של 150 אחוזים על ידי הביטוח הלאומי. תשע השעות שניתנות על ידי הקרן, בנוסף ל־16 השעות של הביטוח הלאומי, מאפשרות טיפול יום יומי לניצולים.

 לחצני מצוקה: השתתפות במימון לחצן לניצולים עריריים או בעלי בעיה בריאותית.
 זימון ביקור רופא, בשבתות וחגים בהשתתפות עצמית של 25 שקלים
אמבולנס חירום לפינוי לבית־חולים (כשלא ניתן החזר מקופת חולים) בהשתתפות עצמית של 27 שקלים
סייר ביטחון במקרה של חשש לביטחון – חינם.
טיפול שיניים חירום, דרך מרפאות הסדר – חינם.

כן. אבל הסיוע מיועד לניצולי שואה נצרכים בלבד, על־פי כל הקריטריונים הבאים, כפי שנקבעו באחד במאי 2007:
• בן 70 ויותר ביום הגשת הבקשה
• הכנסה החודשיות שלא עולה על 6,905 שקלים ברוטו.
• לא קיבל מענק מהקרן ב־36 החודשים האחרונים.

טיפולי שיניים – עד 4,000 שקלים.
מכשיר שמיעה – עד 4,000 שקלים.
תרופות – עד 4,000 שקלים.
משקפיים – עד 2,000 שקלים.
ציוד אורטופדי/שיקומי – עד 4,000 שקלים.
נסיעות לטיפולים חוזרים – עד 3,000 שקלים.
מצבה לבן הזוג (בהיעדר מענק ביטוח לאומי) – עד 3,000 שקלים.
מנוי לחברה המעניקה שירותי קרדיו-ביפר (בהמלצת קרדיולוג) עד 2,000 שקלים.
סך הסיוע הכולל בגין כל הנ"ל – 4,000 שקלים.
בשל מגבלות תקציב,הקרן תעניק קדימות לקשישים מעל גיל 85, לחולי סרטן או אלצהיימר (בצירוף אישור רפואי) ולמצבי סעד קשים  (בצירוף דו"ח סוציאלי מהרשות המקומית).

ארגון לתת בתמיכת הקרן הצרפתית לזכר השואהמציע סיוע למען ניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ בתחומים הבאים:

יצירת רשת חברתית ותמיכה בניצולי השואה
סיוע חירום במקרים דחופים. 
קידום נושא מיצוי הזכויות של ניצולי השואה בישראל.
סיוע לניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ ברכישת תרופות.
חלוקת מזון חודשית על ידי מתנדבים
הפרויקט מופעל רק בערים מסוימות.
לבירורים ולקבלת סיוע, נא לפנות למרפאה ליצירת קשר עם עובדת סוציאלית במחוז אליו אתה שייך.

• מרכז מידע לניצולי השואה בישראל 03 –  5194455 
• הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל  6090866 – 03
• לשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל03– 6234100   
• הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר-2 5682651  03
• ועידת התביעות   5194400 03 

במרכזים הרפואיים, בבתי החולים ובמרפאות של הכללית ניתן ליצור קשר עם עובדים סוציאליים הנכונים להקשיב, לסייע, ליצור קשר עם ארגוני הסיוע ולהיות בשבילך בכל בעיה. ניתן לפנות ישירות או בהפניית רופא/אחות
אם תכתבו ל־hanash2@clalit.org.il  תקבלו תשובה תוך 48 שעות. יש להשאיר גם מספר טלפון/טלפון נייד ליצירת תקשורת.

עליך לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל ולהתקשר לטלפון 03-6234100 הלשכה אמורה לעדכן את הכללית בפרטיך והמחלות המוכרות לצורך קבלת הרנטה.

עליך לפנות ללשכה לשיקום בטלפונים הבאים:
• תל־אביב – 5682651  03. טלפון לדוברי רוסית5682691 03.
• ירושלים – 5018465 02 
• חיפה  8640839 04.
הלשכה אמורה לעדכן את הכללית בפרטיך והמחלות המוכרות לצורך קבלת הרנטה.

באחרונה נפסק בפסקי דין מחייבים כי ניתן לבקש "החמרת מצב (העלאת אחוזי הנכות) בשל מחלות אלה.
עליך לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל בטלפון 6234100 03, אם אתה מקבל רנטה על־פי ה־BEG .עליך לפנות ללשכה לשיקום בטלפונים הבאים:
 תל־אביב –  5682651  03. טלפון לדוברי רוסית5682691 03.
ירושלים – 5018465 02. 
חיפה – 8640839 04 .

פנה לכתובת דוא"ל hanas2@clalit.org.ilציין שם, מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת וכתובת מלאה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print